Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sağlıklı Oluşa, İyi Oluşa Uzanan Wellness Köprüsü

  “Esenlik” anlayışı çağdaş insanının yaşamakta olduğu farklı düzey ve yoğunluktaki çeşitli zorlanmalara destek sunmak üzere bir model önerisidir. Bu öneri bireyi beden, zihin ve ruh ekseninde bir bütün olarak kabul ederken yaşam boyu devam edecek gelişimsel sürece vurgu yapar. Zira, bu üçlü üzerindeki gözlem insanı öz değerleri ile buluşturma ve kişiyi optimum sağlık düzeyine…

LEARN MORE