Skip to content Skip to footer

Öykümüz

Yogasya ile kendini yenilemenin fiziksel, zihinsel, sosyo-duygusal ve ruhsal düzeyde yapılanan dört boyutuna ilişkin farkındalığın kapılarını birlikte birer birer aralamak üzere çıktığımız bu yolculukta, insanın maddi manevi bütünlüğünü kuşatan disiplinleri, birbirlerini besleyen, güçlendiren yapıları çerçevesinde harmanlamak, birikimlerimizi sunmak amacımız oldu.

Bu amaçla çıktığımız yolculukla, eğitim içeriklerimizi yapılandırırken benimsediğimiz değerler

 • Bilim Etiğine Uygunluk
 • Doğaya, İnsana, Emeğe, Değerlere Koşulsuz Saygı
 • Sürekli Gelişim ve Yeniliklere Açık Olmak
 • Değişim Odaklı Yaklaşımın Gücüyle Yükselmek
 • Esneklik, Güvenilirlik ve Yaratıcılık
 • Bireylerarası Farklılıkları Yaşam Deneyimlerimizi Zenginleştiren Büyüme Fırsat ve Olanakları Olarak Değerlendirmek
 • Yetkinlik ve Uzmanlık Konularımızda Özgünlüğü Yakalamak

 ilkeleri çerçevesinde oluşturuldu.

Yogasya ile kendini yenilemenin fiziksel, zihinsel, sosyo-duygusal ve ruhsal düzeyde yapılanan dört boyutuna ilişkin farkındalığın kapılarını birlikte birer birer aralamak üzere çıktığımız bu yolculukta, insanın maddi manevi bütünlüğünü kuşatan disiplinleri, birbirlerini besleyen, güçlendiren yapıları çerçevesinde harmanlamak, birikimlerimizi sunmak amacımız oldu.

Bu amaçla çıktığımız yolculukla, eğitim içeriklerimizi yapılandırırken benimsediğimiz değerler

 • Bilim Etiğine Uygunluk
 • Doğaya, İnsana, Emeğe, Değerlere Koşulsuz Saygı
 • Sürekli Gelişim ve Yeniliklere Açık Olmak
 • Değişim Odaklı Yaklaşımın Gücüyle Yükselmek
 • Esneklik, Güvenilirlik ve Yaratıcılık
 • Bireylerarası Farklılıkları Yaşam Deneyimlerimizi Zenginleştiren Büyüme Fırsat ve Olanakları Olarak Değerlendirmek
 • Yetkinlik ve Uzmanlık Konularımızda Özgünlüğü Yakalamak

 ilkeleri çerçevesinde oluşturuldu.

A purple orchid set against a plain background with reflection in water
0
Support Groups
0
Special Events
0
Yoga Teachers
0
Meditation Teachers

Latest Photos

Our Teachers

Alexa Stivens

Meditation Teacher

Toby Brown

Meditation Teacher

Valerie White

Yoga Teacher

Amanda Lory

Yoga Teacher

Cerrie Wise

Marketing Committee

David Woods

Lending Library Committee

Amanda Briks

Ethics Committee

Linda Watson

Information Technology

Richard Brenson

Leadership Counsil